Anh hung Lac Viet

Anh hung Lac Viet Android Arcade & ActionAnh hung Lac Viet Android Arcade & Action

Trò chơi có bối cảnh cổ đại, bạn sẽ được điều khiển những nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam:
Thạch Sanh, An Dương Vương, Lạc Long Quân.
Mỗi nhân vật có chỉ số ban đầu khác nhau, và một kĩ năng đặc biệt riêng, khả năng chung của các nhân vật là đặt bẫy tiêu diệt kẻ thù.

App Specification

  • App Name: Anh hung Lac Viet
  • Rating: 3.67
  • Apk: com.kraze.LVH
  • Cost: Free
  • Developer: http://krazevina.com
  • Market: market://search?q=pname:com.kraze.LVH
  • Download from Market